Poštová adresa:
  KoMo sro
031 04 Veterná Poruba 17, okr. Liptovský Mikuláš

Telefonický kontakt:
  mobil: 0905 622 267 Miroslav Komendák
    0905 107 901 Marian Baga
  tel./ fax: 044/558 64 68
E-mail:
  komo@alconet.sk
Fakturačné údaje :
  IČO: 31 629 571
  IČO: 2020429565
  IČ DPH: SK 2020429565
Bankové spojenie:
  VÚB banka, účet:
výpis z obchodného registra