KoMo sro, Veterná Poruba č. 17
031 04 ok. Liptovský Mikuláš
mobil: 0905 622 267
0905 107 901
tel./fax: 044/558 64 68
e-mail: komo@alconet.sk
http://www.komo.alconet.sk